Unsplashed background img 1

Home

De IJsseldelta is één van de meest bijzondere landschappen van ons land. De bewoners, ondernemers, belangengroepen en professionele organisaties die er werken zijn er trots op. Samen maken we de IJsseldelta! Gebiedscoöperatie IJsseldelta is een uniek samenwerkingsverband tussen tientallen gebiedspartijen. Samen staan wij voor een sterke IJsseldelta. Goede ideeën, plannen en projecten van bewoners en ondernemers zijn daarbij onmisbaar. De coöperatie werkt samen met u aan vitale dorpen, versterking van natuur en landschap, een duurzame landbouw en een gezonde regionale economie. Ons werkgebied beslaat het gehele buitengebied van de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland. Een groot deel van dit gebied is het Nationaal Landschap IJsseldelta.

 

demo-avond bodembeheer

Agro & Food

Groene Loper IJsseldelta

IJsseldeltakompas

Streekproducten, voeding, bodembeheer en kringlooplandbouw; voor melkveehouders in de IJsseldelta worden op dit moment diverse opleidingen aangeboden. Dien voor 1 februari 2017 een aanvraag in. Wat is je betrokkenheid bij natuur, landschap en biodiversiteit in jouw leefomgeving? De vruchtbare delta staat centraal in het verhaal van de IJsseldelta. Wie helpt mee om dit verhaal te vertellen?
Lees meer... Lees meer... Lees meer...

Gebiedscoöperatie IJsseldelta werkt onder andere samen met:

Klik voor de website Klik voor de website Klik voor de website Klik voor de website Klik voor de website